Dobrodošli u savetovalište za partnerske odnose „Veza”

O meni

Objavio: Admin

Datum: 01.10.2021

Kategorija: O meni

Tag: Veza

Ja sam master psiholog Marina Holi Balalić. Kao porodični savetnik i terapeut pod supervizijom pomažem svojim klijentima da unaprede kvalitet svog života, prevaziđu životne krize, dođu do novih perspektiva i uvoda koji mogu da primenjuju u svakodnevnom životu.

U Savetovalištu za partnerske odnose „Veza” polazim od humanističkog pristupa u radu sa ljudima, i smatram da je razgovor i neposredan kontakt u rešavanju problema jedan od najvažnijih aspekata psihoterapije. Verujem da svaki klijent u sebi ima snagu za rast i razvoj i prevazilaženje unutrašnjih teškoća. U radu sa klijentom, kroz svoje lično i profesionalno iskustvo pokušavam da dođem do tačke u kojoj se i klijent i ja osećamo dovoljno udobno kako bi maksimalno doprineli psihoterapijskom procesu.

Sagledavanje problema kroz proces savetovanja, donosi novu perspektivu i uvodi u proces uravnoteženja i moje je stanovište da u ovom procesu podjednako učestvuju i klijent i terapeut. Oboje se podjednako tokom terapijskog procesa menjajmo i napredujemo kroz prisutnost i deljenje koje vodi ka terapijskoj promeni i razrešenju. Zato volim često da koristim Jalom naziv za ovaj proces: Lečenje razgovorom.